Shakes

Hazelnut Monkee

milk, chocolate protein, banana, nutella
16 oz24 oz32 oz
Calories300430470
Fats152425
Carbs192426
Protein273744
Fiber81010